ColdFusion down

Getver. Dat is iets hé, een website (of tenminste een stuk website) staan hebben op een server waar je niet aan kunt.

Het beeld in de header bovenaan werd daar via ColdFusion random gewisseld (een <cfdirectory> van de dir waar de beelden staan, en dan een random beeld eruit <cfcontent>en naar de browser).

ColdFusion was down, en zelfs via mijn standaard-asp-herstartscriptje—

Set dinges=Server.CreateObject(“wscript.shell”)
dinges.run(“cmd.exe /c drive:\dir\spel.bat”)

met in spel.bat iets bijzonder low-techs als

net stop “Cold Fusion Executive”
net stop “Cold Fusion RDS”
net stop “Cold Fusion Application Server”

net start “Cold Fusion Application Server”
net start “Cold Fusion RDS”
net start “Cold Fusion Executive”

—was het niet meer recht te krijgen.

En dus dan maar javascript gedaan, ha:

<script type=”text/javascript”>
function header() {
document.getElementById(‘masthead’).style.backgroundImage=
   ‘url(http://pad/topback’+Math.floor(Math.random()*8+1).toString()+’.jpg)’;
}
</script>

en dan in <body> een onload="header();" toevoegen.

…maar dat is verdorie allemaal maar klein grut. En het is ook gen oplossing van te zeggen om het dan maar in asp(.net) te doen. De enige oplossing is om zelf de server in handen te hebben. Of tenminste er zelf aan te kunnen.

Tommetoch. Dringend tijd om nog eens naar de opbouw van een eigen netwerk hier te kijken. De keuze is nog altijd tussen ergens hosten, ergens housen, en het zelf zetten. En ik vrees dat het voordeligste is iets als adsl2fit, 8Mbit downstream, 512Kbit upstream, onbeperkte transfers up en down voor 120 euro per maand.

Dan ga ik toch ook eens iemand onder de arm moeten nemen om het netwerk hier in huis degelijk in orde te maken: het zou dan de bedoeling zijn om telenet te houden voor eigen persoonlijk gebruik, en die andere lijn voor hosten en dingen. En dan moet er een degelijke firewall en alles zijn, en shenanigans met mail en alles, aaargh…

Zeg uw gedacht

Navigatie

Vorige entry:

Volgende entry:

» homepagina, archief

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.