In flash en schoon: 48 vignetten over telkens een persoon, een ding en een plaats.

En ook: Holy Crap, Lions!