links for 2011-01-03

One Comment

  • Interessant.
    Een ander boek over wetenschap in de middeleeuwen is “God’s Philosophers” van James Hannam. Volgens dat boek is er in de middeleeuwen heel wat vooruitgang geboekt op wetenschappelijk vlak. De renaissance zou, in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, op veel vlakken een achteruitgang geweest zijn. Er werd teruggegrepen naar de klassieke bronnen, waarbij het werk van middeleeuwse wetenschappers werd vergeten om pas veel later te worden herontdekt.

Zeg uw gedacht

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.