Links

Redelijk uitstekend interview. Les: als één partij het raamwerk van de discussie kan dicteren, is ze al meer dan helft gewonnen. Dit is verkeerd. Deeply troubling. Van de school Like the endless blackness of space that leads to the chasm of clams! They’re here! They’ve landed on the pier! en ook wel You lock me […]

Ministermail

In De Standaard vandaag: [S]taatssecretaris voor Informatisering, Peter Vanvelthoven […] stelt voor dat elke federale minister een mailadres krijgt in de vorm van voornaam.naam@belgium.be. De burgers zouden ook de varianten @belgie.be, @belgique.be of @belgien.be kunnen gebruiken. De ministerraad heeft het voorstel al twee keer goedgekeurd, maar het blijft wachten op de uniforme e-mailadressen. Het probleem […]