Whatever tickles your pickle dude

In het departement what the fuck? — 12 Ways To Crush Your Own Testicles In Your Own Home [via Warren Ellis] Hello everyone! Allow me to introduce myself. My name is BlueCaller and my intention is to offer some advice to all of you men out there who crave a decent bout of testicular pain, …

Ministermail

In De Standaard vandaag: [S]taatssecretaris voor Informatisering, Peter Vanvelthoven […] stelt voor dat elke federale minister een mailadres krijgt in de vorm van voornaam.naam@belgium.be. De burgers zouden ook de varianten @belgie.be, @belgique.be of @belgien.be kunnen gebruiken. De ministerraad heeft het voorstel al twee keer goedgekeurd, maar het blijft wachten op de uniforme e-mailadressen. Het probleem …