links for 2005-11-07

XHTML Character Entity Reference (tags: reference development html) IEBlog : Call to action: The demise of CSS hacks and broken pages *Need* to check these out asap. (tags: browser css hack ie) The Corner – Literature Rock’n’Roll!! (tags: music literature) Alexander Cockburn: Storm Over Brockes’ Fakery Tch. (tags: journalism) WP Tiger Administration // Ordered List […]

Geïnstalleerd

Eén-knop-installatie van WordPress 1.5.2 bij Dreamhost: op een paar minuten beklonken. Template van MovableType omzetten naar WordPress. Niet zo ingewikkeld, maar ook niet zo meteen voor de hand liggend. Heeft me toch een paar uur gekost, alles meegerekend. DNS: zog.org staat in Maleisië op een IIS-machine, mijn Dreamhost-account staat in de VS van A op […]

WordPress vs. MovableType

Ervaringsdeskundigegewijs, over wat Bruno niet zint aan WordPress, ‘t is te zeggen: de manier waarop …het ding omgaat met categories. Je kan niet iets hebben als http://blog.volume12.net/verhaaltjes/, maar er moet nog iets tussen, als was het maar 1 letter, bvb de ‘c’ van ‘categorie’: http://blog.volume12.net/c/verhaaltjes/. Vermoedelijk bestaat er wel een of andere plugin of hack […]

Ajax schmajax

Ik zie wel wat plaats voor refreshloze dingen op ons nieuw intranet—vooral voor dingen in widgets in sidebars. Maandkalenders vooruit en achteruit laten gaan bijvoorbeeld, of menu’s van het cafetaria, of snelle zoekopdrachten in lijsten en zo. Na enig rondkijken op tinternet: is that all there is to it? ‘t Is dat ik er nog […]