Michel Vuijlsteke's weblog

Tales of Drudgery & Boredom.

Maand: maart 2017 (pagina 2 van 3)

Toekomst op komst!

Er gaat geen week voorbij of ik denk er aan om iets te schrijven dat begint met Ik kan het haast niet geloven, maar het is al…

Yep, het zijn alweer bijna examens. De halfvastenfoor staat er al bijna, en dat wil zeggen dat het ook op de universiteit bijna examens zijn. Het was nog maar net nieuwjaar (de kerstverlichting hangt er bij ons nog), en het is al bijna paasvakantie.

En als het bijna paasvakantie is, wil dat zeggen dat het jaar bijna gedaan is. En dat we een dochter zullen hebben die universiteit zal doen. Aan de Blandijn, hoe hard ze het ondertussen ‘Campus Boekentoren’ ook willen noemen.

We zijn vandaag naar de infodag van de Letteren en Wijsbegeerte gegaan. “We”, ja. Ik en Zelie, niet wegens dat ze het niet zou kunnen zelf, of dat ze mijn hulp nodig heeft of wat dan ook, maar omdat het wijs is om dingen samen te doen, nu het nog kan.

Duuuuus: wij om negen uut stipt in auditorium E. Dat er vreemd genoeg precies zo uitziet zoals het in mijn geheugen zat — in tegenstelling tot de trappen aan de ingang van de Blandijn, die in mijn hoofd vier keer zo hoog waren als ze bleken te zijn.

Intro door de decaan, uitleg door Professor Bourgeois (hoeveel ik ook probeer, ik krijg Zelie maar niet in de richting geschiedenis en/of archeologie geduwd, pff), en dan een eerste testles. Latijn, niet omdat ze dat per se wil doen, maar wel omdat het ontderwerp er interessant uitzag: lineair lezen.

Nemen we een willekeurige Latijnse zin:

Belgae patrum nostrorum memoria omni Gallia vexata, Teutonos Cimbrosque intra suos fines ingredi prohibuerunt

Voor bovenstaande zin naar Caesar (DBG II.4) betekent dit een aanpak in volgende stappen:

  1. We slaan de hele zin over omdat het werkwoord normaal gezien aan het einde staat. Inderdaad vinden we daar de vervoegde vorm prohibuerunt en we gaan er dus van uit dat dit de persoonsvorm is.
  2. Intussen hadden we al wel in de gaten dat de zin begon met een vorm Belgae die op de plaats staat waar het onderwerp verwacht kan worden, namelijk zo ver mogelijk van de persoonsvorm af.
  3. Met een beetje geluk weten we dat het werkwoord prohibere zoiets betekent als ‘verbieden’ (anders lukt het ons misschien dit in het woordenboek tussen de verschillende mogelijkheden terug te vinden) en dan hebben we dus een lijdend voorwerp nodig. Dwalend door de zin komen we de groep Teutonos Cimbrosque tegen die in de accusatief staat en dus voldoet aan de eis voor het lijdend voorwerp.
  4. Nu beginnen de problemen want onze automatische piloot kan hier niet verder. Maar misschien beseffen we nog net dat je normaal gesproken iemand verbiedt om iets te doen. Dus hebben we een tweede werkwoord nodig, liefst in de infinitief. Inderdaad vinden we in de zin ook de vorm ingredi (en we gaan er even van uit dat iedereen deze deponente vorm onmiddellijk kan herkennen).
  5. Nu betekent ingredi zoiets als ‘binnengaan’. Dat betekent dus dat ergens binnengegaan moet worden en dat brengt ons bij het volgende element dat we nodig hebben: intra suos fines.
  6. Hier stopt het. Al de rest is invulwerk. Wat we nog geen plaats hebben gegeven (patrum nostrorum memoria omni Gallia vexata), proberen we nu op een of andere manier in te passen. Gelukkig bestaan daarvoor ook een paar standaardmethodes met als belangrijkste de Losse Ablatief: die past op elk potje zolang het om ablatieven gaat!

Wie zich als gepassioneerd lezer met Latijnse teksten bezig houdt, voelt hoe heel deze aanpak botst met de schoonheid van de teksten en met een realiteit die men niet kan ontkennen. Geen Romein kan op die manier gelezen hebben, want dan stelt zich de vraag waarom een schrijver het zijn lezers zo onmogelijk gemaakt heeft! Bovendien mag ik niet vergeten dat een Romein eigenlijk met zijn oren las: teksten werden geschreven om voorgelezen en dus gehoord te worden. ‘Stille’ lectuur bestond wel – althans in de zin van een individuele en persoonlijke lectuur – maar was niet de regel. Indien de analytische leesmethode nu vertaald wordt naar de Romeinse manier van lezen, blijkt een Romein een zin te hebben gehoord die allesbehalve Latijn is:

prohibuerunt Belgae Teutonos Cimbrosque ingredi intra suos fines patrum nostrorum memoria omni Gallia vexata

Het is duidelijk wat hier gebeurd is: het Latijn is benaderd alsof het Nederlands of om het eender welke moderne taal was. De analytische leesmethode heeft geen respect gehad voor de wijze waarop de Romein zijn taal benadert maar gedaan of deze gelijkgesteld mocht worden aan het moderne taalgebruik. Wie wenst te begrijpen wat er in de Latijnse zin dan wel aan de hand is, moet in de eerste plaats uitgaan van de woordvolgorde zoals deze in de Latijnse zin gehanteerd wordt.

Ja, zeer interessant en zo dus wel. De uitleg werd niet gegeven door Prof. Wim Verbaal zelf (tekst hierboven uit: Verbaal, Wim, “Leren lezen als Romeinen: niet enkel een kwestie van syntaxis!”, in De Herdt, Katja (red.),  Taal in tekst. Taalbeschouwing in het klassieketalenonderwijs, Academia Press, Gent, 2015, p. 7-38) [is mijn citeerstijl eigenlijk nog in orde, vraag ik mij af?], al stond hij wel in het leslokaal achteraan te monkellachen. Het was een sympathieke meneer die ook in het echt leraar Latijn op een middelbare school was, en dat ik meteen zin had om weer Latijn te doen.

En dat het mij deed denken aan het fijne artikel over Reginald Foster, The Vatican’s Latinist, en hoe die een heel ander curriculum volgt dan klassiek (ha!) gedaan wordt:

The vast majority of students who study Latin study five or fewer authors (Caesar, Cicero, Vergil, Ovid, and Catullus), and take four or more years to see even those five. A select percentage of students may read as many as half a dozen more. But students who studied with Foster in 2011 read what can be found in Ossa: all of those five authors, plus Roger Bacon’s Compendium of Philosophy, Lucretius’s On the Nature of Things, the correspondence of Marcus Aurelius with his teacher Fronto, Seneca’s Consolation to Helvia, Raphael’s epitaph, the personal letters of Anselm of Canterbury, the dedicatory plaque of the cathedral of Milwaukee, Boccaccio’s On Famous Women, Tacitus on the Germans, Clement XIV on the suppression of the Jesuits, Kepler’s Commentary on Galileo’s Starry Messenger, Walter of Chatillon’s twelfth-century Satire Against the Curia, Antonius Galateus’s Hermit, Giovanni Pietro Maffei’s sixteenth-century description of China, documents from the Councils of Constance, Trent, Vatican I and II, and dozens more texts by dozens more authors: Livy, Raymond Lull, Ambrose, Bede, John Paul II, Thomas More, Tibullus, Plautus. Foster’s method put back together what language courses generally separate: the experience of learning a language and the cultural value of knowing it.

Daarna zijn we uitleg gaan vragen over hoe het jaar aan te pakken zou zijn als Zelie van september tot bijna eind februari in Engeland zit. Blijkt dat het allemaal wel kan, een half jaar later beginnen, maar dat het paradoxaal genoeg voor de meest vreemde vakken niet mogelijk is om in te pikken in het midden van het jaar. Engelse taalvaardigheid bijvoorbeeld: ik ga ervan uit dat het wel in orde zit met die taalvaardigheid, maar blijkbaar is het een cursus vol huiswerk en permanente evaluatie en zo, en dus pech: het is aanwezig te zijn.

Dan zou ze dus ergens op het einde van het parcours nog een half jaar cursussen te doen hebben, en heel de tijd te paard tussen twee jaar zitten. Ahem.

Tijd voor een tweede proefles. Ook niet dat ze dat ooit zou doen, maar uit leutigheid eens gaan luisteren naar Zweeds. Freek Adriaens ging meteen in het Zweeds. Los ervoor. En, gvd, los ook voor interactieve les. Ik heb sinds lang niet meer zo nerveus gezeten. Elke keer ik dacht dat het gedaan was, bleef hij verder doen. Jag kommer från Gent en ge moogt er zeker van zijn dat jag talar ingen svenska, ik zat daar met zweethanden dat hij mij er een tweede keer zou uitpikken.

We hebben na de les nog een paar studenten Duits gesproken, en die wisten ons te vertellen dat het meer voor de hand zou liggen om meteen te beginnen aan het begin van een academiejaar, maar dan eerst een paar vakken te doen die haar zouden interesseren — en misschien ook al een paar vakken zoals Visuele cultuur of Geschiedenis en cultuur van de Angelsaksische landen: dingen die in het tweede semester worden gegeven en geen voorkennis nodig hebben, maar wel al handig zouden zijn om achter de rug te hebben.

Gah. Klinkt niet verkeerd. Dan wordt het een interessant ‘eerste’ semester volgend jaar, en een iets lichtere eerste bachelor het jaar erna. Waar dan misschien weel wat plaats is voor nog wat bijkomende vakken.

En ja, het komt allemaal veel dichterbij, ja. Veel dichter. Zeer snel.

Links van 16 maart 2017 tot 18 maart 2017

Israel is imposing ‘apartheid regime’ on Palestinians, UN agency says | The Independent
A UN agency has accused Israel of imposing an “apartheid regime” of racial discrimination on the Palestinian people, and said it was the first time a UN body had clearly made the charge. Israel's Foreign Ministry spokesman likened the report, which was published by the UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) on Wednesday, to Der Sturmer—a Nazi propaganda publication that was strongly anti-Semitic.

Havas Freezes All Google and YouTube Ad Spend in the U.K. | Agency News – AdAge
"Havas Group U.K. has taken the decision on behalf of its U.K. clients, which include O2, Royal Mail, BBC, Dominos and Hyundai Kia, to pause all YouTube and Google Display Network (GDN) investment until further notice," the agency group said in a statement on Friday. The pullout comes amid growing scrutiny of the digital ad business, with marketers demanding progress in challenges such as ad fraud, measuring ad viewability to gauranteeing brand safety online.

Spoiler Free Movie Sleuth: News: Syfy’s The Expanse Gets A Third Season Renewal
The popular sci-fi television series will get a 13 episode third season, which will premiere sometime in 2018. The series has drawn critical praise and has a strong following amongst many fans of the sci-fi genre. Season two currently airs on Wednesdays on NBCUniversal, with the rating average at 0.2 in the 18-49 demographic.

Iran’s ‘exemplary’ refugee resettlement efforts praised by UN | The Independent
Iran, one of the states targeted by Donald Trump’s Muslim ban, is a country from which the US could learn a lot on the resettlement of refugees, the UN has said.  The Soviet War in Afghanistan displaced six million people to neighbouring Iran and Pakistan in 1979. Almost four decades later, the Tehran government still shelters around one million registered Afghans, and up to two million are thought to also be living in the country – making Iran home to the world’s fourth largest refugee population.

Weg met bio? – De Standaard
Ik ben altijd wantrouwig als het meteen los emotionele argumenten zijn en hyperbolen en persoonlijke intentieprocessen. Wat niet wil zeggen dat de schrijver noodzakelijk ongelijk heeft, maar wél dat het mij al op voorhand tegensteekt om het zelfs te lezen: "Los daarvan heb je agrobusiness-lovers die gebeten zijn op de biologische landbouw. Gisteren lieten ze weer van zich horen op de website van deze krant met als woordvoerder Stijn Bruers. Gek toch dat hij en sommige anderen zoveel moeite steken in het bestrijden van de kleine sector van biovoeding. Zou dit de stok zijn om toch maar een hond mee te kunnen slaan, zodat de business as usual – de industriële landbouw – buiten schot blijft?"

Milieuactivist en ecoloog: Stop met bio-producten | Nieuws | AD.nl
Met nieuws, duiding en meningen krijgen wij een beeld van grote, ingewikkelde thema's. Maar soms hebben we iemand nodig die ons weer laat twijfelen. Daarom een reeks interviews met dwarsdenkers. Vandaag: Koop geen biologische producten, zegt de Belgische ecoloog en milieuactivist Stijn Bruers. ,,Ze zijn niet gezonder en niet beter voor het milieu.''

Op avontuur met dochter

Vanavond meegeweest naar de info-avond voor de Italiëreis (vertrekken om vier uur ’s morgens! elke dag wakker om zes uur!), en daarna een beetje rondgelopen op school.

Het was tegelijk namelijk ook ouderavond, met allemaal leraars aanwezig. Niet dat ik ermee wou spreken wegens niet echt nodig wegens geen problemen of issues, maar ’t is toch eens geestig om die mensen in ’t echt te zien. Uiteindelijk helemaal bovenaan kwamen we op de leraar Duits uit, waarmee we alsnog gesproken hebben.

Want morgen ga ik me Zelie mee naar de universiteit, kijken naar de Letteren en Wijsbegeerte, wegens dat zij daar eens zou willen Duits doen. En Engels. Maar dus ook Duits.

Ja, ik weet ook niet waar dat plots vandaan komt.

Oh, en hoe grappig was het om allemaal leerlingen van het zesde jaar te zien met hoodies aan waar ik de beeldjes voor gemaakt heb. En eigenlijk, nu ik eraan denk: ook de uil op de sweatshirt van het laatste jaar van de school van de beste vriendin van Zelie, die heb ik hier persoonlijk hertekend op hoge resolutie:

Jazeker, courtesy of de Vrolijke Liga Voor Concurrentievervalsing Door Gratis Werkende Ex-Consultants.

Links van 11 maart 2017 tot 16 maart 2017

Sarah Smeyers krabbelt terug over voorstel burgerschapsproef
Sad! 'Kamerlid Sarah Smeyers van de N-VA heeft in "Villa politica" gezegd dat haar voorstel over een burgerschapsproef enkel gaat over wie de Belgische nationaliteit aanvraagt via een nationaliteitsverklaring. Dinsdag had ze in "De afspraak" nog gezegd dat wie hier geboren is uit een gemengd huwelijk, tussen zijn 18e en zijn 28e een proef zou moeten afleggen om de Belgische nationaliteit te kunnen behouden. Nu ontkent ze dat gezegd heeft en dat ze haar voorstel heeft bijgesteld.'

Mom Stops Breastfeeding Because for Her Mental Health
"A recent study in Social Science & Medicine found that many benefits attributed to breastfeeding — from reduced rates of obesity and asthma to higher intelligence — have been overstated," Drew Himmelstein for Time magazine wrote in 2014. Himmelstein also cited an article published in The Atlantic in 2009 titled, "The Case Against Breastfeeding" that found similar information on overstated benefits. "And yet," Himmelstein wrote, "the message that 'breast is best' has permeated parenting circles and the American medical establishment. The American Academy of Pediatrics — and many OBGYNs and pediatricians — recommends that mothers breastfeed for at least a year."

6 Lessons You Learn in the First 6 Months Designing for IBM – Design at IBM – Medium
In late July 2016, I began my exciting career as a UX Designer at IBM in Austin, TX. In the six short months that followed, I participated in IBM’s three-month Design & Offering Management Bootcamp, helped facilitate recruiting events and Design Thinking workshops, started on my full-time product team, co-filed a patent disclosure, and am now heading up design for IBM’s signature email platform, Verse, on Android. It’s been a wild ride and I’ve learned a ton — here are six quick lessons I learned along the way…

The Best Recipe for Homemade Apple Pie Moonshine
Before we get into this recipe, I feel I need to set the record straight. This is not actual moonshine made famous by the cooks of white lightning, tub thumper, corn squeezin’, or whatever you want to call the real thing. What it is though, is a high proof mix of autumn time deliciousness. This apple pie moonshine alternative is sure to please anyone of legal age to enjoy a taste. Be careful, though: this recipe makes a very smooth drink that tastes just a like liquid apple pie. You have been warned.

‘He Will Not Divide Us’ Livestream Placed in the Middle of Nowhere, but 4chan Still Found a Way to Troll It | Heat Street
A good rule of the Internet is to never tell 4chan something is impossible. The anachronistic message board has had a field day in the past few months trolling Shia Labeouf’s “He Will Not Divide Us” livestream. The stream was set up to protest Trump and encouraged “resistors” to stand in front of the camera and chant the eponymous mantra.

Leve Powerpoint!

Ik zal het nooit begrijpen: mensen die Powerpoint vervloeken.

Wanezever.

Powerpoint is een tool gelijk een ander, waarmee magisch goede dingen kunnen gemaakt worden, en afgrijselijk slechte dingen. Klagen over Powerpoint omdat iets lelijk of onduidelijk is, is gelijk klagen over de tekstverwerker omdat het boek slecht is.

Met Powerpoint maakt ge’t zo eenvoudig of ingewikkeld als ge wilt, en als nodig is. Dit bijvoorbeeld is maar een paar kleuren, met in het echt (niet op de GIF hieronder) een klein beetje zó subtiele animatie dat het bijna niet zichtbaar is:

Nee serieus, it’s a poor workman who blames his tools.

Het enige, en dat is echt wel het enige, dat mij tegensteekt in Powerpoint, da’s dat als ik een hele reeks dingen geselecteerd heb en ik doe shift-pijltje, dat dat geen veelvoud van gewoon pijltje doet, maar de objecten allemaal aan de twee kanten van grootte doet veranderen. Grr.

Tekenen en rechte lijnen

Ik had ooit eens ergens gelezen dat iemand die kan tekenen, een lijn tekent zonder lat en die zit er recht uit, zelfs al is ze niet recht. En dat iemand die niet kan tekenen, een lijn tekent met een lat, en die ziet er scheef uit, zelfs al is ze recht.

Ik kan niet tekenen. Ik vind dat spijtig, want ik zou het wel graag kunnen.

’t Is te zeggen: ik kan natuurlijk wél tekenen. Iedereen kan tekenen. Tekenen is een kwestie van oefenen. Bijna tien jaar geleden, op mijn vorig werk, konden we ’s middags tekenles volgen. Met oefeningen van “teken een tekening af, maar dan omgekeerd”. Of “teken dingen zoals ze zijn, niet zoals ge weet dat ze zijn” — zie de details van dit legospeelgoed, bijvoorbeeld:

2970591208_1cf2521cde_b

De methode was die van Betty Edwards, Drawing on the Right Side of the Brain. Leutig en wijs en alles.

Maar: veel werk. Ik heb het lang volgehouden, alle dagen iets tekenen. Tientallen keren mijn linkerhand. Stapels computermuizen en -kabels en Colaflessen en kroonkurken.

En jawel, het ging alsmaar beter, maar er waren zo enorm veel andere dingen te doen ook. En dus deed ik het niet meer.

Het enige dat ik tegenwoordig nog teken, is stukken interface en andere diagrammen, op papier, op whiteboard en digitaal.

Maar dat dan wel zeer veel keer per dag en per week. En dat gaat bijna zonder nadenken.

Ik ga niet zeggen dat het magistraal of uitstekend of zoiets is, maar er is wel iets van aan, van die rechte lijnen die niet echt recht zijn.

Neem dit diagram (tekst geblurd wegens euh ja werk), dat ik vorige week op het whiteboard tekende:

Print

’t Is dus niet alsof ik daar eerst een kladversie van getekend heb en dan meticuleus overgezt: ’t was gewoon een soort brainstormen-op-whiteboard.

Dat overgezet digitaal, geeft dit:

digitaal

Akkoord, geen groot meesterwerk, en ’t is ook niet alsof het massief complex is of zo, maar ’t presenteert wat het moet presenteren, en met wat uitleg erbij is het relatief duidelijk ook.

En het is zo ongeveer 100% hetzelfde als wat er uit de losse pols uitkwam, kijk maar met de twee boven elkaar:

Print

Ik vind dat dus magisch, zelfs al heb ik het zelf gedaan.

Taalkaarten

Van al de dingen die we thuis hadden, was ik het allermeest gefascineerd door kaarten waarop stond waar welke talen gesproken werden.

Prachtige grote kaarten, met fantastisch mooie kleuren, enorm gedetailleerd, en enorm fascinerend. Kaarten zoals hier.

Maar dit soort kaart had ik nog niet gezien. En hoe fantastisch is deze wel niet? De afstanden tussen de talen en de aantallen mensen die ze spreken in kaart gebracht (klik voor detail):

lexical-distance-among-the-languages-of-europe-2-1-mid-size

Meer details alhier, en op de kleurkeuzes en de mij tegenstekende kleurvelopen na, zou ik dit enorm graag op massief formaat uitprinten en aan de muur van mijn slaapkamer hangen. Als ik een muur van mijn slaapkamer had waar ik ’s nacht naar zou kunnen kijken. 🙂

[Voor de inhoud van de kaart zelf, zie deze kritiek en een antwoord.]

Ziekte slaat toe!

Het was een weekend met wat minder kinderen: Jan en Louis waren allebei op hun eigen scoutsweekend vertrokken.

GISystem.svgJan was zondag vóór de middag terug, Louis na de middag. Jan zonder problemen, Louis met een zwaar verstuikte vinger aan zijn schrijfhand, en met een onbestemde ziekte.

Z heeft ook een onbestemde ziekte, maar ’t zal wel iets buikgriepachtigs zijn, gezien de symptomen.

Vrijdagavond ambetant, zaterdagavond ook ambetant, zaterdagnacht zichzelf van kop tot teen en het hele bed ondergekotst. En een beetje later nog eens. En dan zondag nog een paar keer, en mededelingen van diarree en dingen.

Zucht. Dat zijn van die akelig besmettelijke dingen, dus. En ik kijk er écht niet naar uit dat er meer dan één kind geveld wordt.

Ik houd nu al mijn vingers gekruist dat het morgen over zal zijn, want anders moet ik thuisblijven om er op te passen, en het is echt niet het moment om niet naar het werk te gaan, zoveel dingen dat er te doen zijn.

Links van 8 maart 2017 tot 11 maart 2017

A necessary and important guide to Sarah Michelle Gellar’s many iconic ‘Buffy’ hair styles
There are two kinds of TV viewers: Those who love Buffy the Vampire Slayer and those who haven't seen it yet.

Why @RoguePOTUSStaff Is The Best Thriller On The Internet | Fast Company | The Future Of Business
@RoguePOTUSStaff is almost certainly based in a lie, but not a lie like “President Obama wiretapped the phones of Trump Tower.” Instead, it’s a lie the way of, “Let’s imagine Alexander Hamilton as a person of color who sings everything he says.” Its a conceit. And @RoguePOTUSStaff’s conceit allows it to keep issuing provocative and inspiring tweets.

Buffy the Vampire Slayer at 20: the thrilling, brilliant birth of TV as art | Television & radio | The Guardian
Sunnydale had an embarrassment of riches – and there’s been no television as funny, moving or world-saving since. Buffy remains in a league of her own

Phineas Gage – Wikiwand
Mr. Gage, during the time I was examining this wound, was relating the manner in which he was injured to the bystanders. I did not believe Mr. Gage's statement at that time, but thought he was deceived. Mr. Gage persisted in saying that the bar went through his head. Mr. G. got up and vomited; the effort of vomiting pressed out about half a teacupful of the brain, which fell upon the floor.

Pippin Barr. — It is as if you were playing chess
You’ve always wanted to be a chess master! But you aren’t one! Are you! Now you can at least look like one! Pretend you’re playing chess! Make moves! Act like you feel things! Smirk! Frown! Weep! Chess!

Gekrijs

Sorry aan de hele buurt die vier uur aan een stuk het gekrijs van een varken ergens in het midden van zijn slachting moest aanhoren.

Het was een kind dat geen zin had om zich om te kleden ’s avonds en dat dan maar met overdagkleren aan naar bed is gestuurd.

lawijd

En dat dan geen zin had om stil te zijn maar liever luid krijste. En dat dan in een andere kamer in een ander bed is gestoken, en daar helemaal geen vrede mee nam.

Excuus.

Ik wou dat ik kon zeggen dat het niet meer zal gebeuren.

Zelfs als het goed is, is het niet goed genoeg

Loonkloof, las ik in de mail die De Standaard mij stuurde, smalst in België.

Wat een uitstekend nieuws, dacht ik. Ik dacht dat het anders was, maar blijkbaar toch niet. Ik dacht dat de kloof tussen de meest verdienende mensen en de minst verdienende mensen er alleen maar groter op werd. Dat dat iets was waar de ene kant van een politiek spectrum over juicht (de markt werkt! hoera! pay peanuts get monkeys! trickle-down economics!) en dat de andere kant betreurt (motor van ongelijkheid! herverdelen die handel! de maatschappij is maakbaar!).

De gemiddelde comentaarder heeft genoeg aan de titel om een opinie te vormen, maar par acquit de conscience heb ik toch maar eens doorgeklikt.

people-146996_1280Blijkt dat het niet over de loonkloof tussen arm en rijk gaat, maar over de kloof tussen man en vrouw.

Ik dacht dat daar al niet te veel meer over moest gezegd worden in België, dat het grotendeels verschillen in beroepen zijn, deeltijds dan wel voltijds werken, lengte van loopbaan, effect van zwangerschappen, en dies meer.

 

Waarom mensen deeltijds werken of minder betaald werk doen of loopbaanonderbreking nemen, da’s een andzere zaak. Vrouwen en zwangerschap, rollenpatronen, allemaal dingen.

Maar in gelijke omstandigheden, grosso modo, vedienen man en vrouw gelijke bedragen, dacht ik.

En ja, dus. ’t Is zelfs nog anders:

Bij de nieuwe generaties werknemers zijn de verschillen in opleidingsniveau verwaarloosbaar, of ze zijn zelfs omgekeerd. Sommige hoogopgeleide beroepscategorieën, zoals de rechtspraak of de medische sector, zijn al jaren aan het vervrouwelijken. Eurostat-cijfers voor België tonen aan dat de loonkloof in de openbare sector zelfs al omgekeerd is: mannen verdienen er minder dan vrouwen. In de privésector is dat alleen het geval voor werknemers die jonger zijn dan 25 jaar.

Hoera? Juich? Toeters en trompetten?

Nee hoor:

Dat wil niet zeggen dat alle verschillen verdwenen zijn. Doordat vrouwen vaker deeltijds werken dan mannen, liggen hun inkomsten vaak lager, ook al zijn de lonen op zich even hoog.

Ze verdienen even veel, ze zitten gemideld in duurder betalende jobs, maar ze werken minder en dus krijgen ze minder geld.

Schandalig. Ik stel voor dat daar snel iets aan gedaan wordt.

[En ja, ik weet dat niet alle personen (m/v) met even volle goesting ervoor kiezen om voltijds dan wel deeltijds te werken, en dat er moet gekeken worden naar werk + huishouden, en alles. Maar toch.]

Krak is het geluid van gebroken dromen

Wat is iets waar jij een krak in bent, maar dat niemand weet of dat je nog nooit op je blog hebt gedeeld?

Eurgh… zullen we er dan maar meteen het lemma oplichterssyndroom bijhalen? Er gaan namelijk niet veel dagen voorbij dat ik me niet afvraag wanneer de mensen het gaan doorhebben, en dat het allemaal niet meer zo hoeft.

Zeker dat, er zijn een paar dingen die ik denk redelijk te kunnen doen, maar het blijft toch een verhaal van somewhat of a jack of a couple of trades, master of absolutely none.

Wat ik wel heel graag doe, is prutsen en nadenken tot ik iets een beetje kan of voldoende snap.

Prutsen, eigenlijk, dat is wat ik het beste doe. Zoals een wolkje maken in Illustrator, bijvoorbeeld, toen ik vandaag een tekening van op het whiteboard wou omzetten in ’t proper:

decision

Ik ben ook heel goed in uitstelgedrag. En doen alsof ik een expert ben over allerlei, al durft met de jaren de grens tussen doen alsof en het echt zijn wel soms eens vervagen.

Links van 28 februari 2017 tot 7 maart 2017

Ik ben jong en ik stem rechts – De Standaard
Jongeren janken heel veel over wat er anders moet, maar vervolgens doen ze er niks aan. Ze hebben een schop onder hun hol nodig.

Het geheim van Nederland zit hem in het ‘stapelen’ – De Standaard
Het onderwijsmodel van Vlaanderen verdient niet echt navolging, zegt Maurice Crul. ‘In de plaats van jongeren met een allochtone herkomst opwaarts te helpen, dreigt veeleer het omgekeerde: door het watervalsysteem parkeert het eerder al dat talent permanent aan de kant.’ Crul weet waarover hij spreekt: de Nederlandse socioloog, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, onderzoekt al jaren het studieparcours van allochtone jongeren van de tweede generatie met een Turkse of een Marokkaanse achtergrond – en dat in een vergelijkende internationale context.

The Vatican’s Latinist – John Byron Kuhner
Besides being the Pope’s Latinist and “one of the Vatican’s most colorful characters” (as the Catholic News Service called him), Foster has been a tireless champion of Latin in the classroom. Indeed, Foster’s greatest legacy may be as a teacher. “The most influential Latin teacher in the last half-century is Reggie Foster,” says Dr. Nancy Llewellyn, professor of Latin at Wyoming Catholic College. “That’s not just my opinion—that’s a fact. For decades, he had the power to change lives like no other teacher in our field. I saw him for an hour in Rome in 1985 and that one hour completely changed my life. His approach was completely different from every other Latin teacher out there, and it was totally transformative.”

Linux-Kernel Archive: Re: [git pull] drm for v4.11 – main pull request
Vintage Linus: "The tinydrm code seems like absolute pure shit that has never seen a compiler. I'm upset, because I expect better quality control. In fact, I expect *some* qualitty control, and this piece-of-shit driver has clearly seen none at all. And those patches were apparently committed yesterday. WHAT THE ACTUAL FUCK?"

Uber Is Doomed
If there is one quote that sums up the ethos of Uber, it might be this cut from the company’s firebrand CEO Travis Kalanick: “Stand by your principles and be comfortable with confrontation. So few people are, so when the people with the red tape come, it becomes a negotiation.” But after a month marked by one disaster after another, it’s hard to see how Uber’s defiant, confrontational attitude hasn’t blown up in its face. And those disasters mask one key, critical issue: Uber is doomed because it can’t actually make money.

Ontkenning is niet alleen een rivier in Egypte

035ostrich_468x538Wat doe je als je een slechte dag hebt om die toch een beetje beter te maken? En heb je eigenlijk vaak slechte dagen?

Ik heb meer slechte dan goede dagen. Er zijn niet veel dagen dat ik mezelf en de wereld rond mij niet teleurstel. Dat ik op de één of andere manier door mijn eigen mand val.

Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Het geheim is: veel dingen doen. Nooit stilstaan en nadenken. Altijd een boek bij de hand hebben voor als er ergens moet gewacht worden. Altijd een podcast of audioboek op de telefoon als er moet op de fiets gezeten worden.

’s Avonds alleen gaan slapen als ge zó moe zijt dat er maar een seconde of tien zit tussen het afsluiten van de telefoon of de Kindle en dromenland.

En dan in geval van onvermijdelijke slechte dromen: zo snel mogelijk iets anders doen. Lezen, luisteren, hersenloze activiteit.

Nooit stilstaan en nadenken, da’s mijn grootste levenstip. Niets vervelender dan het zwarte gat van ’s nachts wezenloos naar het plafond liggen staren. Of zelfonderzoek, godbetert.

En hoe zit dat bij u, eigenlijk?

Making a small parts vise

Zot.

Kijk zeker tot het einde, wanneer de man het ding gebruikt om een tandwiel te maken. Met de hand, ja.

Oudere berichten Nieuwere berichten

© 2018 Michel Vuijlsteke's weblog

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑