De zaterdag die geen zaterdag was

Positief nieuws eerst: ik ben elke dag van de week stipt om 9u beginnen werken. Dat wil zeggen dat ik elke dag van de week tot 8u45 in mijn bed kon blijven liggen. Minder positief nieuws: als ik mijn dagelijkse tijdsindeling van 9u tot middernacht bekijk, ziet die er zo uit: En ’t is zoals …

De vrijdag die geen vrijdag was

Dingen die praktisch nooit gebeuren op mijn werk: harde deadlines die hard in de soep lopen. Ik dacht eigenlijk dat het maandag gedaan zou zijn, maar het is vrijdag en het moet op een bepaalde manier eigenlijk nog maar beginnen. Ik heb een deel van de dag andere dingen te doen, maar daarna zal het …

PI Planning

Ah, de geneugten van het Scale Agile Framework. Vergaderingen met tientallen en tientallen en tientallen mensen! Breakout na breakout na breakout! Babylonische spraakverwarringen! Commitments die eigenlijk niet echt zouden mogen bestaan! Planningen die ergens tussen veel te optimistisch en veel te pessimistisch zweven! Nee serieus: het valt al met al nog wel mee. Maar ’t …

Te lang wegens geen tijd

Ik moest een stukje schrijven voor een newsletter op het werk, en het was mijn vaste overtuiging dat ik het op 1500 woorden of minder zou houden, maar het is niet gelukt. Het zijn er 3837 geworden, en dat is zuiver en alleen omdat ik niet genoeg tijd had. Dat lukt mij nochtans meestal redelijk …

Een kleine paniekaanval

Enfin ja, “paniek” is een groot woord, maar toch. Een collega vroeg of ik volgende week dinsdag naar Brussel kon komen voor een vergadering. As it so happens kon ik niet, wegens periodieke check-up bij de Specialist Ter Zake in het hospitaal in de late namiddag, maar behalve dat sloeg er mij iets om het …

Zoeken in software is wijs

Ik kreeg een hele lijst met vragen en aanmerkingen over een stuk software, en ik ben een uur of twee bezig geweest (met tussen door wel redelijk wat andere vragen en aanmerkingen over hetzelfde stuk software van andere mensen) om het allemaal te beantwoorden en op te zoeken. Van zodra iets complex genoeg is, is …

Een zondag die een zondag is

Ik blijf het zeer zeer wijs vinden, weekends waar ik geen werk voor het werk heb. De afgelopen paar maand tot vorige week heb ik telkens tijdens het weekend dingen overgetzet van één programma naar een ander programma, en dat is niet erg intellectueel zware arbeid, maar ’t was toch wel iets waar ik elk …